R22 het einde nabij

R22 het einde nabij

13 maart 2013

Wetgeving
Medio 1987 werd duidelijk, dat bepaalde stoffen, waaronder chloorhoudende koudemiddelen, het dynamisch evenwicht van de ozonlaag verstoren. Die ozonlaag beschermt ons tegen schadelijke stralingen uit de stratosfeer. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen.

 

Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is. Voor ons gaat het om de chloorhoudende koudemiddelen, enkelvoudige en mengsels met als belangrijkste de CFK’s- (R11, R12 en R502) en HCFK’s-(R22).

Uitfaseren
De EU-Verordening 2037/2000, die het uitfaseren van eerder genoemde CFK- en HCFK-houdende koudemiddelen regelt, is omgezet in het Warenwetbesluit Wms2003. De CFK-houdende koudemiddelen zijn al in een eerder stadium aangepakt. Het gaat nu nog om het staartje: de HCFK-houdende koudemiddelen zoals R22 en de met R22 gemengde servicekoudemiddelen waaronder de series van R401, R402, R403, R408 en R409. In de EU-Verordening en het Warenwetbesluit staat dat het bijvullen van bestaande R22-installaties tot 2010 mocht met maagdelijke R22 maar vanaf 2010 tot 2015 enkel en alleen nog maar met geregenereerde R22.

  • Volg ons op:
  • Facebook